⦁ بررسی کیفیت و کمیت کالای شما در هنگام تحویل و بسته بندی
⦁ نگهداری از اجناس خریداری شده تا زمان تحویل به مشتری
⦁ وفاداری و حفظ اطلاعات بازرگانی مشتریان
⦁ حمل از مبداء و تحویل در مقصد با تیمی مجرب
⦁ حمل بدون هزینه اجناس خریداری شده تا انبار مبداء